آدرس ما : تهران، لاله زارو ، کوچه زوارئیان ، پلاک ۱۸

آزمایشات ویرا الکتریک

حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی ، عدم تماس انگشتک آزمون با قسمت های برق دار

آزمون استقامت الکتریکی،تحمل ولتاژ 2000 ولت AC

آزمون مقاومت عایق اعمال ولتاژ500 ولت DC

آزمون کار عادی برای کلید 40000 مرتبه و برای پریز 10000 مرتبه

آزمون استقامت مکانیکی ، اعمال ضربه

مقاومت مواد عایقی در برابر حرارت غیر عادی و آتش آزمون سیم ملتهب در دمای 650درجه و 850سلسیوس

مقاومت در برابر حرارت ، آزمون دمای 100 درجه سانتیگراد و آزمون فشار ساچمه در دمای 125 درجه سانتی گراد

مقاومت در برابر کهنگی و طوبت | آزمون در دمای +70.2 سلسیوس به مدت 7 شبانه روز

150 150 admintelepars

دیدگاهی بنویسید